pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Sfinks SA (SFS)

Pełna nazwa SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5A 05-500 PIASECZNO
Telefon 22 702 71 01
Prezes Sylwester Cacek
Fax 22 702 71 32
WWW www.sfinks.pl
E-mail biuro@sfinks.pl
ISIN PLSFNKS00011

Komunikaty spółki: Sfinks SA (SFS)

2016-11-04 18:21 Informacja nt. negocjacji dotyczących potencjalnej akwizycji
2016-10-27 14:18 Zawarcie umowy linii gwarancyjnej z BOŚ S.A.
2016-10-17 21:46 Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 3/2016
2016-10-05 17:06 Aktualizacja informacji nt. informacji poufnej dotyczącej zawarcia umowy intencyjnej
2016-09-28 12:12 Zawarcie umowy o linię faktoringu odwrotnego z BOŚ S.A.
2016-08-18 12:31 Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii N w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
2016-08-18 12:08 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii N
2016-08-09 16:53 Informacja nt. rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii N Sfinks Polska S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
2016-08-01 21:58 SA-PSr
2016-07-29 14:28 Rejestracja zmian Statutu Sfinks Polska S.A.
2016-07-27 14:32 Zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii N
2016-06-06 20:10 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 31 maja 2016 r.
2016-05-31 17:45 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.
2016-05-31 17:24 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 31 maja 2016 r.
2016-05-20 14:40 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia umowy intencyjnej
2016-05-20 13:02 Informacja dotycząca zakończenia negocjacji
2016-05-04 11:44 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2016-04-25 17:33 Podjęcie negocjacji dotyczących nabycia akcji podmiotu prowadzącego działalność gastronomiczną
2016-04-14 18:34 Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 1/2016
2016-04-14 15:18 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2016-04-01 15:46 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
2016-03-01 20:02 Zwolnienie z długu przez ING Bank Śląski
2016-02-25 15:13 Dokonanie wpłaty na rzecz ING Banku Śląskiego
2016-02-18 01:07 SA-RS
2016-02-18 01:04 SA-R
2016-02-15 17:52 Realizacja programu motywacyjnego
2016-01-14 17:55 Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znaczących
2015-12-22 14:46 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Sfinks Polska S.A.
2015-12-18 15:24 Terminarz publikacji raportów okresowych
2015-12-16 13:13 Uchylenie przez Sąd Apelacyjny w Warszawie wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta w sprawie decyzji UOKiK

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm