pieniadz.pl

Sfinks SA
Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 31 maja 2016 r.

06-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2016
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 31 maja 2016 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie podaje do wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 31 maja 2016 r. Zestawienie uwzględnia liczbę głosów przysługujących każdemu z akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, ich procentowy udział w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Zgromadzeniu, a także w ogólnej liczbie głosów w Sfinks Polska S.A.

Podobne

+ więcej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm