pieniadz.pl

Sfinks SA
Zawarcie umowy linii gwarancyjnej z BOŚ S.A.

27-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-27
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Zawarcie umowy linii gwarancyjnej z BOŚ S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. _"Sfinks", "Spółka"_ z siedzibą w Piasecznie, informuje, że w dniu 27 października 2016 r. zawarł z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie _"Bank"_ umowę linii gwarancyjnej _"Umowa"_ na mocy, której Bank będzie udzielał na zlecenie Spółki na rzecz wskazanych beneficjentów gwarancji _zapłaty czynszu, dobrego wykonania umowy oraz zapłaty za dostawę_ w ramach odnawialnego limitu do kwoty 16 mln zł. Termin obowiązywanie Umowy został określony na 26 października 2021 r.

W przypadku dokonania przez Bank zapłaty na rzecz danego beneficjenta, Spółka będzie zobowiązana do zwrotu Bankowi równowartości zapłaconej kwoty.

Zabezpieczeniami linii gwarancyjnej są w szczególności zastaw finansowy z klauzulą kompensacyjną na rachunkach Spółki w Banku, blokady kwot na rachunku Spółki ustanawianych w związku z wystawieniem poszczególnych gwarancji, zastaw rejestrowy na wierzytelnościach z umów rachunków bankowych oraz weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Jednocześnie w przypadku obniżenia wskaźnika zobowiązania finansowego odnoszącego się do poziomu rocznej EBITDA, poniżej ustalonej wartości, nastąpi zmniejszenie wysokości środków blokowanych/zastawianych do obowiązujących oraz nowych gwarancji.

Pozostałe warunki Umowy _w tym w odniesieniu do możliwości jej rozwiązania_ nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Umowa linii gwarancyjnej jest kolejną umową zawartą pomiędzy Sfinks a Bankiem w obszarze finansowania działalności. O zawarciu umowy kredytowej z Bankiem Spółka informowała w raporcie bieżącym 38/2015 a o zawarciu umowy o linię faktoringu odwrotnego informowano w raporcie bieżącym nr 19/2016.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm