pieniadz.pl

Sfinks SA
Informacja nt. rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii N Sfinks Polska S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

09-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-09
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Informacja nt. rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii N Sfinks Polska S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Sfinks Polska S.A. _"Sfinks", "Spółka"_ informuje, że w dniu 9 sierpnia 2016 r. Spółka otrzymała Uchwałę nr 540/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. _"KDPW"_, na mocy której Zarząd KDPW postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 3.500.00 _trzy miliony pięćset tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki o wartości nominalnej 1 zł _jeden złoty_ każda oraz oznaczyć je kodem PLSFNKS00011, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem PLSFNKS00011.
Zarejestrowanie wskazanych wyżej akcji nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem PLSFNKS00011, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.
Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-03

+ więcej
  • EUR euro 4,4671 +0,03%  +0,12gr
  • USD dolar 3,9764 +0,60%  +2,36gr
  • GBP funt 4,9560 +0,12%  +0,60gr
  • CHF frank 4,2018 +0,23%  +0,98gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm