pieniadz.pl

Sfinks SA
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii N

18-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-18
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii N
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2016 r. z dnia 9 sierpnia 2016 r., Sfinks Polska S.A. _"Sfinks", "Spółka"_ informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _"GPW"_ Uchwały nr 846/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r., na mocy której Zarząd GPW:
- stwierdził, że zgodnie z §19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 3.500.000 _trzy miliony pięćset tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki, o wartości nominalnej 1 zł _jeden złoty_ każda
oraz
- postanowił wprowadzić te akcje z dniem 22 sierpnia 2016 r., w trybie zwykłym, do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. _‘KDPW"_ w dniu 22 sierpnia 2016 r. ich rejestracji i oznaczenia kodem "PLSFNKS00011".

Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Podobne

+ więcej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm