pieniadz.pl

Sfinks SA
Rejestracja zmian Statutu Sfinks Polska S.A.

29-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-29
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Rejestracja zmian Statutu Sfinks Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. _"Sfinks", "Spółka"_ z siedzibą w Piasecznie informuje, o powzięciu w dniu dzisiejszym, informacji o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 lipca 2016 r. zmian Statutu Spółki, dokonanych na podstawie uchwał nr 32 i nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 maja 2016 r. _"ZWZ"_, o podjęciu których Sfinks informowała w raporcie bieżącym 11/2016 w sprawie treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 31 maja 2016 r.

Jednocześnie, w związku z powyższym, Spółka informuje o ustaleniu przez Radę Nadzorczą Spółki tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego ww. zmiany. Tekst jednolity Statutu jak również treść postanowień Statutu przed i po dokonanych zmianach Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 38 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn.zm._


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-05-28

+ więcej
  • EUR euro 4,4264 -0,26%  -1,14gr
  • USD dolar 4,0244 -0,64%  -2,60gr
  • GBP funt 4,9316 -1,03%  -5,13gr
  • CHF frank 4,1494 -0,51%  -2,13gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm