pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Sfinks SA (SFS)

Pełna nazwa SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5A 05-500 PIASECZNO
Telefon 22 702 71 01
Prezes Sylwester Cacek
Fax 22 702 71 32
WWW www.sfinks.pl
E-mail biuro@sfinks.pl
ISIN PLSFNKS00011

Komunikaty spółki: Sfinks SA (SFS)

2014-02-07 13:40 Informacja o złożeniu rezygnacji przez członka Zarządu oraz zmianach w składzie Zarządu spółki
2014-01-31 17:04 Informacja o zarejestrowaniu zmian kapitału warunkowego oraz uaktualnieniu zmian w Statucie Spółki
2014-01-31 16:09 Terminarz publikacji raportów okresowych
2013-12-30 15:12 Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
2013-12-23 19:29 Korekta raportu nr 42/2013
2013-12-23 17:37 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 20 grudnia 2013 r.
2013-12-23 15:13 Informacja o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z członkiem Zarządu
2013-12-20 20:00 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii L
2013-12-20 19:54 Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 20 grudnia 2013 r.
2013-12-17 14:50 Warunkowa rejestracja akcji serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
2013-12-04 11:15 Informacja o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z członkiem Zarządu
2013-11-29 16:04 Żądanie akcjonariusza dotyczące zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zgłoszenie projektów uchwał
2013-11-27 11:39 Zawiadomienie o wygaśnięciu mandatu członka Rady Nadzorczej
2013-11-22 18:03 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spólki
2013-11-15 16:24 Wydanie dokumentów akcji serii L, zmiana statutu Spółki
2013-11-14 19:35 SA-QSr
2013-11-13 15:01 Zamiana obligacji serii A1 zamiennych na akcje serii L
2013-11-05 17:48 Informacja o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z członkiem Zarządu
2013-10-31 19:53 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów
2013-09-23 13:22 Informacja o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z członkiem Zarządu
2013-09-05 12:26 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ
2013-09-02 18:23 Skonsolidowany raport półroczny SA-PSr 2013
2013-08-27 11:17 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii K i serii L
2013-08-26 10:23 Korekta Raportu bieżącego nr 16/2013 - Zamiana obligacji serii A1 zamiennych na akcje serii L
2013-08-22 14:55 Informacja o zarejestrowaniu uaktualnienia wysokości kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki
2013-08-20 15:45 Warunkowa rejestracja akcji serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
2013-07-04 16:44 Korekta raportu nr 22/2013
2013-07-04 16:05 Przyjęcie akcji serii K przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych do depozytu papierów wartościowych
2013-07-02 18:46 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 29 czerwca 2013 r.
2013-06-29 17:18 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm