pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Sfinks SA (SFS)

Pełna nazwa SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5A 05-500 PIASECZNO
Telefon 22 702 71 01
Prezes Sylwester Cacek
Fax 22 702 71 32
WWW www.sfinks.pl
E-mail biuro@sfinks.pl
ISIN PLSFNKS00011

Komunikaty spółki: Sfinks SA (SFS)

2015-03-16 23:44 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 16 marca 2015 r.
2015-03-16 23:29 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.
2015-03-16 16:09 Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 16 marca 2015 r.
2015-03-12 14:23 Podjęcie negocjacji z Havi Logistics Sp. z o.o. w sprawie zawarcia umowy znaczącej
2015-03-04 15:13 Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
2015-02-19 17:03 Rozpoczęcie negocjacji w sprawie zawarcia znaczącej umowy
2015-02-18 17:33 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2015-02-16 23:16 SA-QSr
2015-02-16 23:09 Korekta prognozy wyników finansowych zamieszczonych w Strategii Sfinks Polska S.A. na lata 2015 - 2020
2015-02-04 17:37 Żądanie akcjonariusza dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2015-01-26 16:14 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-01-23 16:06 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-01-23 15:57 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-01-13 15:02 Zawiadomienie o przekroZawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZzeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ
2014-12-11 08:10 Strategia Sfinks Polska S.A. na lata 2015 - 2020
2014-11-18 15:27 Informacja o zawarciu Aneksu do Umowy Restrukturyzacyjnej z ING Bankiem Śląskim S.A.
2014-11-14 07:39 SA-QSr
2014-09-01 19:56 Skonsolidowany raport półroczny SA-PSr 2014
2014-06-26 19:23 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 26 czerwca 2014 r.
2014-06-26 18:56 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 26 czerwca 2014 r.
2014-06-03 15:07 Informacja o złożeniu rezygnacji przez członka Zarządu
2014-05-29 13:10 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2014-05-20 18:08 Wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych
2014-05-15 19:22 Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 1/2014
2014-04-30 18:06 Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2013
2014-04-30 18:04 Raport roczny SA-R 2013
2014-04-08 14:06 Otwarcie postępowania likwidacyjnego niemieckiej spółki zależnej: Sfinks Deutschland GmbH
2014-03-14 13:53 Wydanie postanowienia Sądu Rejestrowego w sprawie wpisania prawidłowej wysokości warunkowego kapitału zakładowego
2014-03-03 23:25 Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS 4/2013
2014-02-25 10:41 Uprawomocnienie postanowienia sądu ws. upadłości spółki zależnej - Sfinks Czech&Slovakia s.r.o. z siedzibą w Pradze

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm