pieniadz.pl

Sfinks SA
Dokonanie wpłaty na rzecz ING Banku Śląskiego

25-02-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2016
Data sporządzenia: 2016-02-25
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Dokonanie wpłaty na rzecz ING Banku Śląskiego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. _"Sfinks", "Spółka"_ z siedzibą w Piasecznie, w nawiązaniu do:
- raportu bieżącego nr 28/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. – "Informacja o zawarciu aneksu do Umowy Restrukturyzacyjnej z ING Bankiem Śląskim S.A.",
- raportu bieżącego nr 38/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. – "Zawarcie znaczącej umowy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.",
niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym zrealizowana została przez Bank Ochrony Środowiska S.A., złożona przez Spółkę dyspozycja dokonania na rzecz ING Banku Śląskiego S.A. spłaty kwoty 46 542 563,74 zł tytułem spłaty należności głównych Sfinks wobec ING Banku Śląskiego wynikająca z Umowy Restrukturyzacyjnej z dnia 8 kwietnia 2009 r. _o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 47/2009 z dnia 10 kwietnia 2009 r._. Konsekwencją terminowej spłaty należności głównej, w związku z treścią aneksu nr 22 z dnia 13 listopada 2015 r. _o którym mowa w rb 28/2015_, będzie zawarcie pomiędzy Sfinks a ING umowy zwolnienia z długu, na podstawie której ING dokona umorzenia całości odsetek naliczonych Spółce na dzień dokonania całkowitej spłaty _25 luty 2016r._, o czym Sfinks poinformuje w odrębnym raporcie.

Dokonanie spłaty zadłużenia na rzecz Banku PKO BP S.A. _o czym Sfinks informował w raporcie bieżącym nr 39/2015_, jak też zwolnienie z długu i umorzenie przez odsetek przez ING będzie zakończeniem procesu restrukturyzacji zadłużenia Sfinks posiadanego względem ING Banku Śląskiego S.A. oraz Banku PKO BP S.A. realizowanego w oparciu o postanowienia Umów Restrukturyzacyjnych zawartych z ww. instytucjami.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-05-28

+ więcej
  • EUR euro 4,4264 -0,26%  -1,14gr
  • USD dolar 4,0244 -0,64%  -2,60gr
  • GBP funt 4,9316 -1,03%  -5,13gr
  • CHF frank 4,1494 -0,51%  -2,13gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm