pieniadz.pl

Sfinks SA
Uchylenie przez Sąd Apelacyjny w Warszawie wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta w sprawie decyzji UOKiK

16-12-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2015
Data sporządzenia: 2015-12-16
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Uchylenie przez Sąd Apelacyjny w Warszawie wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta w sprawie decyzji UOKiK
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. ("Sfinks", "Spółka") z siedzibą w Piasecznie zawiadamia, że otrzymał informację o wydaniu w dniu dzisiejszym w sprawie o sygn. akt VI ACa 1799/14 przez Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny wyroku uchylającego wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XVII Wydziału Ochrony Konkurencji i Konsumentów ("Sąd Okręgowy") z dnia 06.10.2014 r. w sprawie o sygn. akt XVII 123/13 którym Sąd Okręgowy oddalił odwołanie Sfinks Polska S.A. od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 25 czerwca 2013 r. nr sprawy DOK -1/2013. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia dzisiejszego został wydany skutkiem apelacji złożonej przez Spółkę od wyroku Sądu Okręgowego. Zaskarżoną przez Sfinks decyzją Prezes UOKiK uznał za praktykę ograniczającą konkurencję i naruszającą zakaz, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ("Ustawa"), zawarcie przez Sfinks Polska S.A. z przedsiębiorcami prowadzącymi na zasadzie franczyzy restauracje pod marką Sphinx porozumienia ograniczającego konkurencję na lokalnych rynkach restauracji nieformalnych na terenie kraju, polegającego na ustalaniu sztywnych cen sprzedaży produktów oferowanych w restauracjach działających pod marką Sphinx i nakazał zaniechania jej stosowania oraz nałożył na Sfinks Polska S.A. karę pieniężną w wysokości 464.228,92 zł płatną do budżetu Państwa. Sąd Apelacyjny przekazując sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd Okręgowy podzielił zarzut apelacji Sfinks nierozpoznania przez ten Sąd istoty sprawy, tj. pominiecie w ocenie zawieranych przez Sfinks umów franczyzy art. 8 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta i nieprzeprowadzenia przez niego żadnych dowodów zgłoszonych przez Sfinks Polska S.A. w tym kierunku.
Nadto Sąd Apelacyjny uznał brak rozpoznania odwołania Sfinks od decyzji Prezesa UOKiK w części dotyczącej nałożonej kary bowiem Sfinks zaskarżył całą decyzję a w zakresie nałożonej kary Sąd Okręgowy nie zajął żadnego stanowiska.
Uzasadnienie wyroku Sąd Apelacyjny w Warszawie sporządzi z urzędu bowiem przekazując sprawę do ponownego rozpoznania w uzasadnieniu zostaną wskazane wytyczne co do ponownego rozpoznania sprawy którymi Sąd Okręgowy będzie związany.
Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-11-26

+ więcej
  • EUR euro 4,4742 +0,07%  +0,32gr
  • USD dolar 3,7586 +0,08%  +0,30gr
  • GBP funt 5,0221 +0,24%  +1,20gr
  • CHF frank 4,1353 +0,44%  +1,82gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm