pieniadz.pl

Sfinks SA
Zwolnienie z długu przez ING Bank Śląski

01-03-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2016
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Zwolnienie z długu przez ING Bank Śląski
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. _"Sfinks", "Spółka"_ z siedzibą w Piasecznie, w nawiązaniu do:

- raportu bieżącego nr 28/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. – "Informacja o zawarciu aneksu do Umowy Restrukturyzacyjnej z ING Bankiem Śląskim S.A.",
- raportu bieżącego nr 38/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. – "Zawarcie znaczącej umowy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.",
- raportu bieżącego nr 3/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.- "Dokonanie wpłaty na rzecz ING Banku Śląskiego"

w związku z całkowitą spłatą należności głównej w kwocie 46 542 563,74 zł przez Sfinks wobec ING Banku Śląskiego _"ING", "Bank"_, wynikającej z Umowy Restrukturyzacyjnej z dnia 8 kwietnia 2009 r. niniejszym informuje o zawarciu w dniu 29 lutego 2016 r. pomiędzy Sfinks a ING Umowy zwolnienia z długu, na podstawie której ING dokonał umorzenia całości odsetek naliczonych Spółce na dzień dokonania całkowitej spłaty _25 luty 2016 r._.

Dokonanie spłaty zadłużenia na rzecz Banku PKO BP S.A. _o czym Sfinks informował w raporcie bieżącym nr 39/2015_, jak też zwolnienie z długu i umorzenie przez odsetek przez ING jest zakończeniem procesu restrukturyzacji zadłużenia Sfinks posiadanego względem ING Banku Śląskiego S.A. oraz Banku PKO BP S.A. realizowanego w oparciu o postanowienia Umów Restrukturyzacyjnych zawartych z ww. instytucjami.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-05-28

+ więcej
  • EUR euro 4,4264 -0,26%  -1,14gr
  • USD dolar 4,0244 -0,64%  -2,60gr
  • GBP funt 4,9316 -1,03%  -5,13gr
  • CHF frank 4,1494 -0,51%  -2,13gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm