pieniadz.pl

Sfinks SA
Informacja nt. negocjacji dotyczących potencjalnej akwizycji

04-11-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2016
Data sporządzenia: 2016-11-04
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Informacja nt. negocjacji dotyczących potencjalnej akwizycji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Sfinks Polska S.A. _"Sfinks", "Emitent"_ z siedzibą w Piasecznie informuje, że w dniu 4 listopada 2016 r. zawarł z osobą fizyczną _"Udziałowiec"_, posiadającą 100 % udziałów w spółce Fabryka Pizzy Sp. z o.o. działającej w branży gastronomicznej i specjalizującej się w kuchni włoskiej _"Spółka"_, pod marką której prowadzone jest obecnie około 10 restauracji, w tym 2 własne, dokument określający wstępne parametry możliwej współpracy stron. Celem tej współpracy miałaby być budowa sieci restauracji pod marką Fabryka Pizzy w formacie franczyzy, a docelowo możliwość zakupu przez Sfinks wszystkich udziałów Spółki w oparciu o formułę odpowiednio: opcji Udziałowca do sprzedaży lub opcji Emitenta do kupna ww. udziałów.

Udziałowiec zobowiązał się nie prowadzić innych rozmów w sprawie sprzedaży marki należącej do Spółki do dnia 16 grudnia 2016 r. oraz zagwarantował Emitentowi wyłączne prawo do negocjacji warunków umowy inwestycyjnej oraz umowy masterfranczyzy i umów franczyzy.

Strony zobowiązały się dążyć do uzgodnienia treści tych umów oraz ich podpisania nie później niż do wskazanego powyżej terminu, przy czym powyższe zostanie poprzedzone przeprowadzeniem przez Emitenta przeglądu sytuacji finansowej, podatkowej oraz prawnej Spółki. Jednocześnie Sfinks informuje, że zawarty dokument nie nakłada na żadną ze stron zobowiązania do zawarcia opisanych powyżej umów.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm