pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Sfinks SA (SFS)

Pełna nazwa SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5A 05-500 PIASECZNO
Telefon 22 702 71 01
Prezes Sylwester Cacek
Fax 22 702 71 32
WWW www.sfinks.pl
E-mail biuro@sfinks.pl
ISIN PLSFNKS00011

Komunikaty spółki: Sfinks SA (SFS)

2015-12-16 10:40 Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znaczących
2015-11-27 17:38 Dyspozycja dokonania wpłaty na rzecz PKO BP S.A.
2015-11-27 13:06 Zawarcie znaczącej umowy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.
2015-11-26 18:44 Zakończenie subskrypcji akcji serii N
2015-11-24 08:41 Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii N i określenie Listy podmiotów, którym będą oferowane
2015-11-24 08:32 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 18 listopada 2015 r.
2015-11-19 08:21 Określenie zasad subskrypcji akcji serii N
2015-11-18 16:57 Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 18 listopada 2015 r.
2015-11-17 09:17 Aktualizacja Strategii Sfinks Polska S.A. na lata 2015 – 2020 wraz z korektą prognozy wyników finansowych
2015-11-16 20:09 Powołanie członka Zarządu Sfinks Polska S.A.
2015-11-16 20:06 Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 3/2015
2015-11-13 18:33 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o zawarciu aneksu do umowy restrukturyzacyjnej z PKO BP S.A.
2015-11-13 18:25 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o otrzymaniu warunkowej decyzji kredytowej
2015-11-13 18:17 Informacja o zawarciu aneksu do Umowy Restrukturyzacyjnej z ING Bankiem Śląskim S.A.
2015-10-29 15:43 Złożenie przez uprawnionego akcjonariusza zmiany projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2015-10-23 18:29 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2015-09-28 14:19 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 września 2015 r.
2015-09-28 13:22 Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 28 września 2015 r.
2015-09-23 18:57 Zakończenie negocjacji z udziałowcami „Da Grasso” Sp. z o.o.
2015-09-08 18:03 Otrzymanie przez Sfinks Polska S.A. oświadczenia udziałowców „Da Grasso” Sp. z o.o. w sprawie negocjacji
2015-09-01 10:50 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2015-08-14 19:14 Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 6/2014
2015-07-14 14:42 Zawarcie Aneksu do Umowy intencyjnej zawierającej główne warunki transakcji nabycia udziałów „Da Grasso” Sp. z o.o.
2015-06-22 15:16 Informacja o wypełnieniu przez Sfinks Polska S.A. istniejących obowiązków umów z bankami
2015-06-19 08:26 Zawarcie umowy intencyjnej zawierającej główne warunki transakcji nabycia udziałów „Da Grasso” Sp. z o.o.
2015-06-18 18:42 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o zawarciu Umowy o zachowaniu poufności z „Da Grasso” Sp. z o.o.
2015-06-18 18:34 Powołanie członków Zarządu spółki
2015-06-18 18:19 Opóźnienie przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej - dotyczącej możliwości nabycia przez Sfinks udziałów w spółce Fornetti Polska Sp. z o.o.
2015-06-01 14:52 Zawarcie znaczącej umowy z EUROCASH S.A.
2015-05-15 07:37 SA-QSr

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm