pieniadz.pl

Sfinks SA
Terminarz publikacji raportów okresowych

18-12-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2015
Data sporządzenia: 2015-12-18
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Terminarz publikacji raportów okresowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz w związku ze zmianą roku obrotowego Spółki (będącej konsekwencją uchwały NWZ Sfinks Polska S.A. z dnia 28 września 2015 r. dot. zmiany §32 Statutu Sfinks Polska S.A. o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2015 z dnia 28 września 2015 r) w rezultacie której pierwszy rok obrotowy Spółki po dokonaniu tej zmiany rozpoczyna się w dniu 01 grudnia 2015 r. i kończy w dniu 31 grudnia 2016 r., Zarząd Sfinks Polska S.A. ("Spółka") przekazuje niniejszym terminarz publikacji raportów okresowych w roku obrotowym trwającym od 01.12.2015 r. do 31.12.2016r.:
Raport roczny:
- 18 lutego 2016 r. – Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.

Raport półroczny:
- 01 sierpnia 2016 r. – Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze roku obrotowego trwającego od 01.12.2015 r. do 31.12.2016 r.

Raporty kwartalne:

- 14 kwietnia 2016 r. - Skonsolidowany Raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego trwającego od 01.12.2015 r. do 31.12.2016 r.

-17 października 2016 r. - Skonsolidowany Raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego trwającego od 01.12.2015 r. do 31.12.2016 r.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Spółka informuje, iż skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalną informację finansową, a skonsolidowany raport półroczny zawierać będzie skrócone półroczne sprawozdanie finansowe.

Raport roczny będzie przygotowany i przekazany do wiadomości publicznej zarówno w formie jednostkowej, jak i skonsolidowanej.

W związku z § 101 ust. 2 Rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych, Spółka nie będzie publikowała sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego za II kwartał roku obrotowego trwającego od 01.12.2015 r. do 31.12.2016 r.

Podobne

+ więcej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm