pieniadz.pl

Sfinks SA
Realizacja programu motywacyjnego

15-02-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2016
Data sporządzenia: 2016-02-15
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Realizacja programu motywacyjnego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie _"Spółka", "Sfinks", "Emitent"_ działając w oparciu o:

•uchwały nr 5 i 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie _i_ przyjęcia i ustalenia zasad motywacyjnego programu tzw. opcji menedżerskich, kierowanego do zarządu i kadry kierowniczej Sfinks Polska S.A. w formie warrantów subskrypcyjnych, oraz _ii_ emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, jak również ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz zmiany statutu Spółki,
•treść Regulaminu Programu Motywacyjnego kierowanego do zarządu i kadry kierowniczej Sfinks Polska S.A. w formie warrantów subskrypcyjnych _"Program Motywacyjny" i ‘Regulamin"_, który Rada Nadzorcza działająca na podstawie w.w uchwał NWZ, przyjęła i następnie zaktualizowała – odpowiednio uchwałami nr 1/2013 z dnia 13.11.2013 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 6/2014 z dnia 06 lutego 2014,
niniejszym informuje, że wyemitował 2 550 000 _dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy_ warrantów subskrypcyjnych serii A, z których 1 700 000 _milion siedemset tysięcy_ w dniu 15. 02.2016 r., wskutek spełnienia się warunków przewidzianych w ww. Regulaminie i przyjęcia przez zainteresowanych ofert Powiernika, Powiernik przeniósł na Osoby Uprawnione.

Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia jego posiadacza do objęcia jednej Akcji zwykłej na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 zł _jeden złoty_ każda.

Warranty wyemitowane zostały na warunkach i w celu realizacji założeń Programu Motywacyjnego.

Treść uchwały nr 5 i 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 grudnia 2013r., o których mowa powyżej, została opublikowana w raporcie bieżącym nr 39/2013 z dnia 20.12.2013 r., informację o zarejestrowaniu zmian kapitału warunkowego Spółki podano w raportach bieżących nr 2/2014 i 6/2014, natomiast treść Regulaminu Programu Motywacyjnego dostępna jest na stronie korporacyjnej Spółki www.sfinks.pl w zakładce "ważne dokumenty".


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-05-28

+ więcej
  • EUR euro 4,4264 -0,26%  -1,14gr
  • USD dolar 4,0244 -0,64%  -2,60gr
  • GBP funt 4,9316 -1,03%  -5,13gr
  • CHF frank 4,1494 -0,51%  -2,13gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm