pieniadz.pl

Sfinks SA
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia umowy intencyjnej

20-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-20
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia umowy intencyjnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Sfinks Polska S.A. _"Sfinks", "Spółka"_ z siedzibą w Piasecznie informuje, iż w dniu 19 maja 2016 r. Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. wyraziła akceptację dla podjętych przez Zarząd Spółki działań związanych z potencjalną akwizycją wyrażonych w zawarciu przez Spółkę w dniu 25 lutego 2016 r. umowy intencyjnej z Cafe Contact Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Inwento Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie _"Umowa", "Umowa intencyjna"_, której rezultatem może być nabycie przez Sfinks marek gastronomicznych: "META SETA GALARETA", "META DISCO" ORAZ "FUNKY JIM".
Przekazanie informacji o zawarciu ww. umowy zostało w dniu 26 lutego 2016 r. opóźnione w trybie 57 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z uwagi na fakt, iż jej przekazanie do publicznej wiadomości mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji jak również spowodować niewłaściwą ocenę tej informacji przez inwestorów.
Jednocześnie mając na względzie, szacowaną przez Sfinks przychodowość marek "META SETA GALARETA", "META DISCO" ORAZ "FUNKY JIM" oraz ich potencjalny wpływ na wyniki Spółki w przypadku ich nabycia , jak również rozpoznawalność marek, w ocenie Zarządu Spółki informacja o nabyciu ww. marek gastronomicznych może mieć wpływ na cenę akcji Sfinks i stanowić informację poufną w rozumieniu art. 154 ustawy o ofercie.

O istotnych zdarzeniach w powyższej sprawie, w szczególności o wyrażeniu przez Radę Nadzorczą zgody na dokonanie i warunki transakcji, Spółka poinformuje niezwłocznie po ich wystąpieniu w trybie raportów bieżących.

Podobne

+ więcej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm