pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Travelplanet.pl SA (TVL)

Pełna nazwa TRAVELPLANET.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. OSTROWSKIEGO 9 53-238 WROCŁAW
Telefon (071) 341-82-45; 343-86-72
Prezes Jerzy Krawczyk
Fax (071) 733-49-30
WWW www.travelplanet.pl
E-mail info@travelplanet.pl
ISIN PLTRVPL00011

Komunikaty spółki: Travelplanet.pl SA (TVL)

2016-03-16 17:09 Zawiadomienie od MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
2016-03-16 16:44 Zawiadomienie od Rockaway Travel SE o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
2016-03-15 15:22 Zmiana terminu przekazania raportów okresowych w roku 2016
2016-03-11 17:57 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki
2016-03-11 17:51 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki
2016-03-11 17:45 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki
2016-03-11 17:35 Powołanie członka Zarządu Spółki
2016-03-11 13:34 Powołanie prokurenta Spółki
2016-02-15 14:15 Zawarcie Aneksu do umowy pożyczki z Invia.cz, a.s.
2016-01-28 19:01 Spłata kredytu w Banku Polska Kasa Opieki SA
2016-01-28 15:06 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2016
2016-01-27 17:16 Zawarcie umowy pożyczki z Invia.cz, a.s.
2015-11-20 17:15 Wybór podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2015
2015-11-19 13:19 Zawarcie umowy pożyczki z Invia.cz, a.s.
2015-11-10 20:16 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
2015-08-28 17:17 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
2015-07-23 12:32 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych Spółki w roku 2015
2015-07-23 12:22 Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2015-06-29 16:47 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Spółki w dniu 25 czerwca 2015 roku
2015-06-25 15:51 Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję
2015-06-25 14:37 Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA w dniu 25 czerwca 2015 roku
2015-06-23 12:49 Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję
2015-06-23 11:58 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2014
2015-06-10 14:39 Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014
2015-05-28 23:30 Projekty uchwał do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA zwołanego na dzień 25 czerwca 2015 roku
2015-05-28 23:20 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA na dzień 25 czerwca 2015 roku
2015-05-26 15:26 Spłata kredytu w ramach umowy o limit wierzytelności w Raiffeisen Bank Polska S.A.
2015-05-15 19:18 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
2015-04-17 17:14 Ustanowienie prawnych zabezpieczeń do umowy odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym z Bankiem Polska Kasa Opieki SA
2015-03-31 14:52 Zawarcie aneksu nr 2 do listu intencyjnego z dnia 16 października 2014 roku

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm