pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki

11-03-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-11
Skrócona nazwa emitenta
TRAVELPLANET
Temat
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Travelplanet.pl S.A. _Emitent_, zgodnie z §5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _RMF_, informuje, iż do Spółki w dniu 11/03/2016 wpłynęło pismo z dnia 10/03/2016 o rezygnacji pana Przemysława Głębockiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. W przesłanym piśmie nie podano przyczyn rezygnacji.

Emitent informuje, iż podejmie niezbędne czynności celem uzupełnienia składu organu nadzorczego Spółki.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm