pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Powołanie prokurenta Spółki

11-03-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-11
Skrócona nazwa emitenta
TRAVELPLANET
Temat
Powołanie prokurenta Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Travelplanet.pl S.A. _Emitent_, zgodnie z §5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _RMF_, informuje, iż na posiedzeniu Zarządu w dniu 10 marca 2016 roku powołał pana Tomasza Bukowskiego pełniącego w Spółce funkcję Dyrektora ds. Zarządzania Projektami i Relacji Inwestorskich na Prokurenta Spółki.

Pan Tomasz Bukowski ukończył studia magisterskie z zakresu Ekonomii na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe o specjalności Zarządzanie Projektami w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Karierę zawodową rozpoczął w firmie TETA S.A. we Wrocławiu, gdzie zajmował stanowiska Specjalisty ds. Relacji Inwestorskich oraz Dyrektora Administracyjnego. Od 2009 do 2010 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółce Pyton Management Sp. z o.o. Współpracę z Grupą Kapitałową Travelplanet.pl SA rozpoczął w roku 2012, gdzie zarządza obszarem Administracji, Zarządzania Projektami i Relacji Inwestorskich.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Tomasz Bukowski nie prowadzi innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej, lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm