pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję

23-06-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2015
Data sporządzenia: 2015-06-23
Skrócona nazwa emitenta
TRAVELPLANET
Temat
Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Travelplanet.pl S.A. (Emitent), zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (RMF), informuje, że w związku z upływem kadencji Zarządu Spółki Travelplanet.pl S.A., Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 368 § 4 i art. 369 § 1 KSH oraz § 9 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, podjęłą w dniu 22 czerwca 2015 roku uchwałę, na mocy której powołała z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2014, tj. z dniem 25 czerwca 2015 roku, Zarząd Spółki Travelplanet.pl S.A. nowej kadencji w osobie Jerzego Krawczyka i powierzyła mu stanowisko Prezesa Zarządu.

Pan Jerzy Krawczyk ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej oraz studia podyplomowe o specjalności Zarządzanie Finansami na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). W 1999 roku ukończył MBA prowadzone przez Polish Open University i Thames Valley University - kierunek: Zarządzanie Strategiczne. W latach 2000-2001 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Karierę zawodową rozpoczął w firmie JTT Computer S.A. we Wrocławiu, gdzie zajmował stanowiska Kierownika Sekcji Zarządzania Finansami i Controllingu, Dyrektora Finansowego i Wiceprezesa ds. Finansowych. Od 2002 do 2012 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu TETA S.A. (UNIT4 TETA S.A.). Od roku 2006 pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej VOTUM S.A. Od stycznia do sierpnia 2011 roku zasiadał w Radzie Nadzorczej Travelplanet.pl S.A. Pan Jerzy Krawczyk od początku 2012 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Travelplanet.pl S.A. Jest także Członkiem Zarządu spółki Invia.cz, a.s. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska), która prowadzi działalność, która jest konkurencyjna wobec działalności Travelplanet.pl S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Jerzy Krawczyk nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm