pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2016

28-01-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2016
Data sporządzenia: 2016-01-28
Skrócona nazwa emitenta
TRAVELPLANET
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2016
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Travelplanet.pl S.A. (Emitent) zgodnie z §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (RMF), podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych Emitenta w 2016 roku:

1. Raporty kwartalne:

- skonsolidowany raport za I kwartał roku obrotowego 2016 – 13/05/2016 (piątek)
- skonsolidowany raport za III kwartał roku obrotowego 2016 – 10/11/2016 (czwartek)

2. Raport półroczny:

- skonsolidowany raport za I półrocze roku obrotowego 2016 – 26/08/2016 (piątek)

3. Raporty roczne:

- jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2015 – 18/03/2016 (piątek)
- skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2015 – 18/03/2016 (piątek)

Zgodnie z §102 ust. 1 RMF, Emitent nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2015.

Zgodnie z §101 ust. 2 RMF, Emitent nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał roku obrotowego 2016.

Zgodnie z §83 ust. 1 i 3 RMF, Emitent nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny Emitenta zawierały będą odpowiednio kwartalne informacje finansowe oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm