pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2014

23-06-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2015
Data sporządzenia: 2015-06-23
Skrócona nazwa emitenta
TRAVELPLANET
Temat
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2014
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Travelplanet.pl S.A. (Emitent), zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (RMF), informuje, że w dniu 22 czerwca 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 382 § 3 KSH i § 16 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, podjęła uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2014, o którym mowa w Raporcie bieżącym nr 8/2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku. Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki wypracowanego w roku 2014 w kwocie 235.381,94 złotych w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm