pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Zawarcie aneksu nr 2 do listu intencyjnego z dnia 16 października 2014 roku

31-03-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-31
Skrócona nazwa emitenta
TRAVELPLANET
Temat
Zawarcie aneksu nr 2 do listu intencyjnego z dnia 16 października 2014 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Travelplanet.pl S.A. (Emitent) działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie, informuje w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 48/2014 z dnia 17 października 2014 roku oraz Raportu bieżącego nr 52/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku, o podpisaniu w dniu 31 marca 2015 roku aneksu nr 2/2015 ("Aneks") do umowy o charakterze listu intencyjnego, zawartej w dniu 16 października 2014 roku pomiędzy Emitentem a spółką Invia.cz, a.s. z siedzibą w Pradze, Czechy, ("List Intencyjny").

Przedmiotem Aneksu jest zmiana postanowienia §3 ust. 1 Listu Intencyjnego poprzez przedłużenie czasu jego trwania do dnia 30 czerwca 2015 roku. Pozostałe ustalenia pozostają bez zmian w stosunku do wcześniej przekazanych informacji.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm