pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej

23-07-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2015
Data sporządzenia: 2015-07-23
Skrócona nazwa emitenta
TRAVELPLANET
Temat
Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Travelplanet.pl S.A. (Emitent), zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22) i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (RMF), informuje, iż na posiedzeniu z dnia 22 lipca 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki wybrała Pana Sylwestra Janika na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Michal Drozd na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Szczegółowe informacje o powołanych zawierające wymagane oświadczenia i posiadane kwalifikacje przekazane zostały w załączeniu do Raportu bieżącego nr 12/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm