pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Travelplanet.pl SA (TVL)

Pełna nazwa TRAVELPLANET.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. OSTROWSKIEGO 9 53-238 WROCŁAW
Telefon (071) 341-82-45; 343-86-72
Prezes Jerzy Krawczyk
Fax (071) 733-49-30
WWW www.travelplanet.pl
E-mail info@travelplanet.pl
ISIN PLTRVPL00011

Komunikaty spółki: Travelplanet.pl SA (TVL)

2014-06-05 09:40 Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5% przez Jerzego Krawczyka
2014-06-04 09:14 Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności
2014-06-03 16:24 Aktualizacja RB nr 23/2014 z dnia 30 maja 2014 roku – ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.
2014-06-03 13:11 Zmiana animatora rynku dla akcji Emitenta
2014-06-02 20:52 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego, tekst jednolity Statutu Travelplanet.pl S.A.
2014-05-30 12:44 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A. na dzień 27 czerwca 2014 roku
2014-05-20 10:44 Otrzymanie zawiadomienia od Jerzego Krawczyka o rozwiązaniu porozumienia akcjonariuszy dotyczącego zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Spółki
2014-05-20 10:37 Otrzymanie zawiadomienia od Invia.cz, a.s. o rozwiązaniu porozumienia akcjonariuszy dotyczącego zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Spółki
2014-05-15 18:09 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014
2014-05-13 11:29 Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu pośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów i przekroczeniu 75% przez MCI. MCI.PrivateVentures FIZ działający na rzecz MCI.TechVentures 1.0.
2014-05-13 11:22 Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu bezpośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów i przekroczeniu 75% przez Invia.cz, a.s.
2014-05-13 11:13 Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów i przekroczeniu 75% przez Jerzego Krawczyka wraz z Invia.cz, a.s.
2014-05-12 17:03 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
2014-05-12 16:54 Korekta raportu bieżącego nr 16/2014 z dnia 10 maja 2014 roku
2014-05-10 23:43 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
2014-05-10 13:31 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
2014-05-10 13:15 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
2014-05-10 13:04 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
2014-05-10 12:30 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
2014-05-10 12:13 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
2014-05-09 13:58 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej
2014-04-02 20:21 Cofnięcie pozwu w sprawie o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2014-03-28 17:50 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
2014-03-21 19:34 Skonsolidowany raport roczny RS 2013
2014-03-21 19:09 Raport roczny R 2013
2014-03-21 13:49 Stanowisko Zarządu Travelplanet.pl S.A. w sprawie wezwania ogłoszonego przez Invia.cz, a.s. i Jerzego Krawczyka
2014-01-30 10:14 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
2014-01-16 13:02 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku przez Travelplanet.pl S.A.
2014-01-15 13:00 Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A.
2014-01-10 13:36 Otrzymanie postanowienia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu o oddaleniu zażalenia Fajna Holdings Ltd. na postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu w przedmiocie oddalenia wniosku o zabezpieczenie powództwa

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm