pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014

10-06-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2015
Data sporządzenia: 2015-06-10
Skrócona nazwa emitenta
TRAVELPLANET
Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Travelplanet.pl S.A. (Emitent), zgodnie z §38 ust. 1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (RMF), informuje, że w dniu 10 czerwca 2015 roku podjął uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014, zgodnie z którą rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki wypracowanego w roku 2014 w kwocie 235.381,94 złotych w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Wniosek Zarządu o przeznaczenie zysku netto za rok 2014 w całości na kapitał zapasowy wiąże się z koniecznością zapewnienia Spółce środków finansowych niezbędnych przede wszystkim na zapewnienie dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej Travelplanet.pl SA poprzez zintensyfikowanie działań badawczo-rozwojowych służących implementacji nowych, zaawansowanych technologicznie rozwiązań informatycznych w obszarze obsługi klienta. W ocenie Zarządu przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2014 w całości na kapitał zapasowy Spółki jest tym samym w pełni uzasadnione i przyczyni się do dalszego efektywnego umacniania jej przewagi konkurencyjnej oraz budowania wartości dla Akcjonariuszy.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, Zarząd Spółki w najbliższym czasie przedstawi powyższą rekomendację do oceny Radzie Nadzorczej Spółki.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm