pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Projekty uchwał do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA zwołanego na dzień 25 czerwca 2015 roku

28-05-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-28
Skrócona nazwa emitenta
TRAVELPLANET
Temat
Projekty uchwał do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA zwołanego na dzień 25 czerwca 2015 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000055057, NIP: 897-16-52-554, kapitał zakładowy 3.867.850,00 zł (wpłacony w całości) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 6/2015 z dnia 28 maja 2015 roku, przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2015 roku.

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są w sekcji "Walne Zgromadzenie" na stronie internetowej Spółki pod adresem www.relacje.travelplanet.pl

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm