pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Zawarcie Aneksu do umowy pożyczki z Invia.cz, a.s.

15-02-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2016
Data sporządzenia: 2016-02-15
Skrócona nazwa emitenta
TRAVELPLANET
Temat
Zawarcie Aneksu do umowy pożyczki z Invia.cz, a.s.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Travelplanet.pl S.A. _Emitent_, zgodnie z §5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _RMF_, informuje o zawarciu w dniu 15 lutego 2016 roku Aneksu do umowy pożyczki z Invia.cz, a.s. z siedzibą w Pradze _Republika Czeska_, ul. Senovážné náměstí 1463/5, o której mowa w Raporcie bieżącym nr 1/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku.

Strony zgodnie ustaliły nowy termin spłaty pożyczki na dzień 31 grudnia 2016 roku z możliwością wcześniejszej spłaty. Pozostałe zapisy umowy pożyczki pozostają bez zmian.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm