pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Travelplanet.pl SA (TVL)

Pełna nazwa TRAVELPLANET.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. OSTROWSKIEGO 9 53-238 WROCŁAW
Telefon (071) 341-82-45; 343-86-72
Prezes Jerzy Krawczyk
Fax (071) 733-49-30
WWW www.travelplanet.pl
E-mail info@travelplanet.pl
ISIN PLTRVPL00011

Komunikaty spółki: Travelplanet.pl SA (TVL)

2016-08-19 09:01 Wykluczenie akcji Spółki z obrotu giełdowego
2016-08-10 22:13 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych Spółki w roku 2016
2016-07-29 15:32 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA na dzień 25 sierpnia 2016 roku
2016-07-15 21:53 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana od Invia.cz, a.s.
2016-07-14 21:34 Informacja otrzymana w trybie Art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie od Rockaway Travel SE i Invia.cz, a.s.
2016-07-05 09:58 Zawieszenie obrotu akcjami Spółki na Głównym Rynku GPW
2016-06-30 18:15 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Spółki w dniu 30 czerwca 2016 roku
2016-06-30 18:01 Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA w dniu 30 czerwca 2016 roku.
2016-06-23 17:41 Zawarcie ugody sądowej z Oasis Tours Sp z. o.o.
2016-06-03 14:41 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl SA na dzień 30 czerwca 2016 roku
2016-06-03 14:32 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA na dzień 30 czerwca 2016 roku
2016-05-16 16:02 Informacja otrzymana w trybie Art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie od Rockaway Travel SE
2016-05-13 17:46 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-10 15:29 Informacja otrzymana w trybie Art. 160 Ustawy o obrocie od Prezesa Zarządu Spółki
2016-04-20 16:26 Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2016-04-15 18:24 Powołanie członków Zarządu Spółki
2016-04-15 13:55 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Spółki w dniu 14 kwietnia 2016 roku
2016-04-14 17:54 Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki
2016-04-14 16:28 Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA w dniu 14 kwietnia 2016 roku
2016-04-14 11:36 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki
2016-04-14 11:32 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki
2016-04-13 14:48 Odwołanie Prokurenta Spółki
2016-04-07 16:46 Zawarcie umowy pożyczki z Invia.cz, a.s.
2016-03-30 17:03 Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki
2016-03-21 23:39 Raport roczny R 2015
2016-03-21 23:37 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-19 18:13 Zmiana Prokurenta Spółki
2016-03-19 17:48 Rezygnacja członka Zarządu Spółki
2016-03-18 17:44 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl SA na dzień 14 kwietnia 2016 roku
2016-03-18 14:44 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA na dzień 14 kwietnia 2016 roku

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm