pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Travelplanet.pl SA (TVL)

Pełna nazwa TRAVELPLANET.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. OSTROWSKIEGO 9 53-238 WROCŁAW
Telefon (071) 341-82-45; 343-86-72
Prezes Jerzy Krawczyk
Fax (071) 733-49-30
WWW www.travelplanet.pl
E-mail info@travelplanet.pl
ISIN PLTRVPL00011

Komunikaty spółki: Travelplanet.pl SA (TVL)

2015-03-31 08:56 Zawarcie umowy odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym z Bankiem Polska Kasa Opieki SA
2015-03-20 20:17 Skonsolidowany raport roczny RS 2014
2015-03-20 20:12 Raport roczny R 2014
2015-01-20 10:29 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2015
2014-12-23 09:39 Zawarcie aneksu do listu intencyjnego z dnia 16 października 2014 roku
2014-11-17 15:06 Informacja o Akcjonariuszach posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Travelplanet.pl S.A. w dniu 17 listopada 2014 roku
2014-11-17 14:43 Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A. w dniu 17 listopada 2014 roku
2014-11-14 07:42 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
2014-10-17 11:10 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A. na dzień 17 listopada 2014 roku
2014-10-17 11:00 Podpisanie listu intencyjnego; zawarcie umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW
2014-08-20 07:35 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014
2014-08-12 13:37 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2014 roku
2014-07-24 10:22 Rejestracja zmian Statutu Travelplanet.pl S.A., tekst jednolity Statutu Travelplanet.pl S.A.
2014-07-22 15:09 Rejestr sponsora emisji dla akcji emitenta prowadzi Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
2014-07-02 19:53 Zmiana sponsora emisji dla akcji Travelplanet.pl S.A. - otrzymanie uchwały Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A .
2014-07-02 16:27 Informacja o Akcjonariuszach posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Travelplanet.pl S.A. w dniu 27 czerwca 2014 roku
2014-06-27 15:52 Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A. w dniu 27 czerwca 2014 roku
2014-06-23 22:55 Zawarcie umowy o prowadzenie rejestru sponsora emisji dla akcji Travelplanet.pl S.A.
2014-06-23 22:44 Zmiana Animatora Emitenta – aktualizacja
2014-06-13 12:12 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
2014-06-13 09:26 Zmiana Animatora Emitenta
2014-06-11 13:08 Wybór biegłego rewidenta (audytora) do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki Travelplanet.pl S.A. za 2014 rok
2014-06-10 14:33 Umorzenie postępowania w sprawie o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2014-06-09 15:59 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
2014-06-06 08:33 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
2014-06-06 08:23 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
2014-06-06 08:07 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
2014-06-05 20:39 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
2014-06-05 20:18 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
2014-06-05 09:59 Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów przez Invia.cz, a.s.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm