pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Ustanowienie prawnych zabezpieczeń do umowy odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym z Bankiem Polska Kasa Opieki SA

17-04-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-17
Skrócona nazwa emitenta
TRAVELPLANET
Temat
Ustanowienie prawnych zabezpieczeń do umowy odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym z Bankiem Polska Kasa Opieki SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Travelplanet.pl S.A. (Emitent), zgodnie z §5 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (RMF), informuje o powzięciu w dniu 17 kwietnia 2015 roku informacji o wystawieniu przez UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia gwarancji bankowej do kwoty 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych), a tym samym spełnieniu wszystkich warunków wymaganych do uruchomienia środków z umowy odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym z Bankiem Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie, o którym mowa w Raporcie bieżącym nr 2/2015 z dnia 31 marca 2015 roku.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm