pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję

25-06-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2015
Data sporządzenia: 2015-06-25
Skrócona nazwa emitenta
TRAVELPLANET
Temat
Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Travelplanet.pl S.A. (Emitent), zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22) i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (RMF), informuje, że w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki Travelplanet.pl SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Travelplanet.pl SA działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 14 ust. 2 a) i b) Statutu Spółki podjęło w dniu 25 czerwca 2015 roku uchwałę, na mocy której powołało Radę Nadzorczą na kolejną wspólną, 3-letnią kadencję w następującym składzie:
- Tomasz Danis;
- Michal Drozd;
- Przemysław Głębocki;
- Sylwester Janik;
- Radek Vondál.

Wszystkie powołane osoby były członkami Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.

W załączeniu szczegółowe informacje o powołanych zawierające wymagane oświadczenia i posiadane kwalifikacje.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm