pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: K2 Internet SA (K2I)

Pełna nazwa K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. DOMANIEWSKA 44A 02-672 WARSZAWA
Telefon (22) 448 70 00; 343 06 00
Prezes Tomasz Tomczyk
Fax (22) 4487101; 4335369
WWW www.k2.pl
E-mail biuro@k2.pl
ISIN PLK2ITR00010

Komunikaty spółki: K2 Internet SA (K2I)

2016-10-26 14:24 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. na dzień 22 listopada 2016 r.
2016-09-30 17:07 Przegląd opcji strategicznych Emitenta
2016-09-20 20:44 Zawarcie znaczącej Umowy z Grupą Pracuj S.A.
2016-09-20 09:27 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2016-09-01 14:08 Zawarcie znaczącej Umowy z Europejską Agencją Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich (Frontex).
2016-08-31 00:41 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-08 17:01 Wybrane nieaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2016 r.
2016-07-27 17:41 Zawarcie Aneksu do znaczącej Umowy z PKO BP S.A.
2016-07-04 16:18 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
2016-06-22 14:06 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ K2 Internet S.A.
2016-06-21 16:32 Zmiany w Radzie Nadzorczej K2 Internet S.A.
2016-06-21 16:14 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu K2 Internet S.A. w dniu 21 czerwca 2016 roku
2016-06-21 15:51 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „K2 Internet” S.A. o wypłacie dywidendy
2016-05-31 15:55 Zmiana porządku obrad ZWZ K2 Internet S.A. w dniu 21 czerwca 2016 r., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 12/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
2016-05-25 16:09 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. na dzień 21 czerwca 2016 r.
2016-05-17 17:06 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2016 rok
2016-05-17 17:01 Powołanie Zarządu Spółki K2 Internet S.A. na nową kadencję
2016-05-17 16:51 Propozycja Zarządu Spółki K2 Internet S.A. dotycząca wypłaty dywidendy w 2016 roku oraz pozytywna opinia Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2015 i lata ubiegłe oraz przeznaczenie go na wypłatę dywidendy
2016-05-17 16:50 Korekta Skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za 1 kwartał 2016
2016-05-17 16:36 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2016-05-16 19:33 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-16 16:54 Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
2016-04-29 16:20 Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A.
2016-04-08 16:50 Sprzedaż akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcji na akcjach K2 Internet S.A.
2016-03-21 19:46 Polityka dywidendowa i dywidenda za 2015 r.
2016-03-21 19:39 Raport roczny R 2015
2016-03-21 19:36 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-01-12 15:27 Wykaz informacji przekazanych do wiadomości publicznej w 2015 roku.
2016-01-12 15:07 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.
2015-12-02 12:54 Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm