pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: K2 Internet SA (K2I)

Pełna nazwa K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. DOMANIEWSKA 44A 02-672 WARSZAWA
Telefon (22) 448 70 00; 343 06 00
Prezes Tomasz Tomczyk
Fax (22) 4487101; 4335369
WWW www.k2.pl
E-mail biuro@k2.pl
ISIN PLK2ITR00010

Komunikaty spółki: K2 Internet SA (K2I)

2008-06-06 16:57 Rejestracja w KDPW S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii H
2008-06-05 17:19 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy K2 Internet S.A.
2008-06-05 17:05 Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H K2 Internet S.A.
2008-05-30 17:01 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego K2 Internet S.A.
2008-05-15 08:53 Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2008
2008-04-28 19:24 Informacje podsumowujące na temat oferty publicznej akcji K2 Internet S.A.
2008-04-23 17:02 Rejestracja akcji K2 Internet S.A. w KDPW
2008-04-22 18:08 Informacja o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na WZ przez akcjonariusza i klientów akcjonariusza K2 Internet S.A.
2008-04-22 18:06 Uchwała GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego PDA serii H K2 Internet S.A.
2008-04-21 18:45 Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H oraz PDA serii H K2 Internet S.A.
2008-04-17 17:00 Rejestracja praw do akcji serii H K2 Internet S.A. w KDPW
2008-04-15 18:19 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2008 roku, oświadczenie o zamiarze nieprzekazywania jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych.
2008-04-15 18:09 Oświadczenie Zarządu K2 Internet S.A. w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.
2008-04-15 17:53 Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji oraz praw do akcji do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.
2008-04-15 17:30 Informacja o przydziale akcji K2 Internet S.A. oferowanych w ramach oferty publicznej
2008-04-09 18:13 Zatwierdzenie aneksu nr 5 do prospektu emisyjnego K2 Internet S.A.
2008-04-08 21:03 Szczegóły oferty publicznej
2008-04-08 20:57 Przystąpienie do ESPI

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm