pieniadz.pl

K2 Internet SA
Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

16-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-16
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd K2 Internet S.A. _Spółka, Emitent_ podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że dnia 13 maja 2016 r. do Emitenta wpłynęło pismo, w którym Pan Michał Lach poinformował nas, iż stan posiadanych przez niego akcji Spółki K2 Internet S.A. jest mniejszy niż 5% kapitału akcyjnego Spółki.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm