pieniadz.pl

K2 Internet SA
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „K2 Internet” S.A. o wypłacie dywidendy

21-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-21
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "K2 Internet" S.A. o wypłacie dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "K2 Internet" S.A. _"Spółka"_ działając zgodnie z art. 56 ust.1 pkt 2_ lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. _tj. Dz. U. 2013.1382_ w związku z § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _tj. Dz. U. 2014 .133_ informuje, że w dniu dzisiejszym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę Nr 8 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. i lata ubiegłe przeznaczenie go na wypłatę dywidendy, w tym przeniesienia kwoty 921.624, 59 zł z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy; ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, na podstawie której dokonano przeniesienia kwoty 921.624,59 zł z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy jak również dokonano przeznaczenia w całości zysku netto Spółki za rok 2015 w kwocie 1.563.407,41 zł. na wypłatę dywidendy. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1 zł _jeden złoty_. Dzień dywidendy ustalono na 12 lipca 2016 roku a dzień wypłaty dywidendy na 26 lipca 2016 roku. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 2.485.032.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-31

+ więcej
  • EUR euro 4,6755 -0,10%  -0,46gr
  • USD dolar 4,2934 -0,25%  -1,09gr
  • GBP funt 5,3107 -0,13%  -0,70gr
  • CHF frank 4,6856 -0,26%  -1,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm