pieniadz.pl

K2 Internet SA
Korekta Skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za 1 kwartał 2016

17-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-17
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Korekta Skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za 1 kwartał 2016
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd K2 Internet S.A. _Spółka_ informuje o korekcie Skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za 1 kwartał 2016, opublikowanego w dniu 16.05.2016 r., w zakresie jak poniżej:
1. Zestawienia znaczących akcjonariuszy K2 Internet S.A., tj. posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień 31 marca 2016 r.;
2. Zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego do dnia przekazania niniejszego raportu wśród akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależny co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Szczegółowa treść korekty jak również Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej K2 Internet za 1 kwartał 2016 po korekcie, stanowią załączniki odpowiednio nr 1 i nr 2 do niniejszego raportu.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-20

+ więcej
  • EUR euro 4,7109 +0,10%  +0,47gr
  • USD dolar 4,4130 -0,16%  -0,72gr
  • GBP funt 5,3808 +0,35%  +1,88gr
  • CHF frank 4,7477 -0,53%  -2,51gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm