pieniadz.pl

K2 Internet SA
Polityka dywidendowa i dywidenda za 2015 r.

21-03-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-21
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Polityka dywidendowa i dywidenda za 2015 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z par. 38 ust.11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd K2 Internet S.A. _Emitent_ informuje, iż w celu realizacji polityki dywidendowej uchwalonej w dniu 1 kwietnia 2015 roku przez Zarząd K2 Internet S.A. uchwałą nr 04/01/2015 oraz w związku z pomyślnym rokiem 2015, kiedy Grupa K2 Internet odnotowała najwyższe w historii przychody ze sprzedaży w wysokości 87,6 mln zł, zysk netto w wysokości 1.572 tys. zł oraz wynik EBITDA 6.176 tys. zł, Zarząd planuje udzielenie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2015 rok w kwocie 1 zł na akcję.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-23

+ więcej
  • EUR euro 4,6817 -0,15%  -0,71gr
  • USD dolar 4,3011 -1,05%  -4,56gr
  • GBP funt 5,2966 -0,78%  -4,19gr
  • CHF frank 4,6970 -0,39%  -1,84gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm