pieniadz.pl

K2 Internet SA
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

04-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-04
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd K2 Internet S.A. _Spółka, Emitent_ informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisany Aneks nr 5 z dnia 30 czerwca 2016 r. do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym Nr BDK/KR-RB/000804009/0133/13 z dnia 12 sierpnia 2013 r, zawartej pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. a Emitentem, Agencją K2.PL Sp. z o.o. S.K.A., K2 Media S.A., K2 Search Sp. z o.o., Fabrity K2 Sp. z o.o., Oktawave Sp. z o.o. oraz K2.PL Sp. z o.o. _"Umowa Kredytu"_. Umowa Kredytu została przedłużona do dnia 29 czerwca 2017 roku. Przedmiotem Umowy Kredytu jest kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 6.000.000 zł., przeznaczony do finansowania działalności operacyjnej Grupy.
W związku z Umową Kredytu spółki: K2 Internet S.A., Agencja K2.PL Sp. z o.o. S.K.A., K2 Media S.A., K2 Search Sp. z o.o., Fabrity K2 Sp. z o.o., Oktawave Sp. z o.o. oraz K2.PL Sp. z o.o. zobowiązały się do podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 §1 pkt 5_ Kodeksu postępowania cywilnego w terminie 21 dni od daty podpisania Aneksu Nr 5 do Umowy Kredytu.
Umowa Kredytu zabezpieczona jest również cesjami wierzytelności oraz poręczeniami cywilno-prawnymi wzajemnymi wszystkich spółek w Grupie K2 Internet.

Zarząd Emitenta informuje ponadto, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisany Aneks Nr 12 do Umowy Poręczenia Nr BDK/UP/000804009/0195/13 z dnia 12 sierpnia 2013 r, zawartej pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. a Emitentem, Agencją K2.PL Sp. z o.o. S.K.A., K2 Media S.A., K2 Search Sp. z o.o., Fabrity K2 Sp. z o.o., Oktawave Sp. z o.o., K2 TM Sp. z o.o., Good Sp. z o.o. oraz K2.PL Sp. z o.o . _"Umowa Poręczenia"_. Spółki z Grupy udzielają niniejszego poręczenia do dnia 31 grudnia 2019 roku. Przedmiotem Umowy Poręczenia jest zabezpieczenie spłaty wierzytelności przysługujących Bankowi z tytułu Umowy Kredytu z dnia 12 sierpnia 2013 r.
W związku z Umową Poręczenia spółki: K2 Internet S.A., Agencja K2.PL Sp. z o.o. S.K.A., K2 Media S.A., K2 Search Sp. z o.o., Fabrity K2 Sp. z o.o., Oktawave Sp. z o.o., Good Sp. z o.o., K2 TM Sp. z o.o., K2.PL Sp. z o.o. w dniu 24.09.2015 r. podpisały oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 §1 pkt 5_ Kodeksu postępowania cywilnego.Za kryterium uznania umów za znaczące przyjęto ich wartość – każdorazowo przewyższającą 10% skonsolidowanych kapitałów Grupy K2 Internet przedstawionych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za rok 2015.
Ponadto Zarząd uznał w/w umowę za znaczącą ze względu na wpływ na utrzymanie płynności spółek Grupy K2 Internet.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm