pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: K2 Internet SA (K2I)

Pełna nazwa K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. DOMANIEWSKA 44A 02-672 WARSZAWA
Telefon (22) 448 70 00; 343 06 00
Prezes Tomasz Tomczyk
Fax (22) 4487101; 4335369
WWW www.k2.pl
E-mail biuro@k2.pl
ISIN PLK2ITR00010

Komunikaty spółki: K2 Internet SA (K2I)

2014-09-15 17:17 Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A.
2014-09-05 17:41 Spełnienie się warunków dotyczących umowy przedwstępnej zbycia papierów wartościowych
2014-09-05 17:05 Sprzedaż akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A.
2014-09-04 17:01 Nabycie akcji spółki- informacja z art.160 o transakcjach na akcjach K2 Internet S. A.
2014-09-01 23:50 Ujawnienie informacji poufnych dotyczących wystosowania oferty w przedmiocie zawarcia umowy przedwstępnej zbycia papierów wartościowych oraz zawarcie znaczącej umowy
2014-08-29 21:05 Skonsolidowany raport półroczny PS 2014
2014-08-18 15:32 Informacja o ponownym opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej
2014-07-21 14:04 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2014 rok.
2014-06-25 15:58 Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A.
2014-06-23 17:31 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ K2 Internet S.A.
2014-06-18 10:53 Zmiany Statutu K2 Internet SA przyjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17.06.2014 r.
2014-06-18 10:41 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej K2 Internet S.A.
2014-06-18 10:26 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu K2 Internet SA w dniu 17 czerwca 2014 r.
2014-06-17 16:48 Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów w spółce K2 Internet S.A.
2014-05-21 15:33 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet SA na dzień 17 czerwca 2014 r.
2014-05-15 22:03 Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2014
2014-04-28 11:06 Zawarcie znaczącej umowy z PKO BP S.A.
2014-03-31 12:14 Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A.
2014-03-21 21:02 Skonsolidowany raport roczny RS 2013
2014-03-21 20:54 Raport roczny R 2013
2014-01-22 17:17 Emisja obligacji przez Emitenta i nabycie tych obligacji przez jednostkę zależną Emitenta.
2014-01-20 12:23 Wykaz informacji przekazanych do wiadomości publicznej w 2013 roku.
2014-01-20 11:33 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku.
2014-01-07 11:00 Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcji na akcjach K2 Internet S.A.
2013-12-18 14:01 Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A.
2013-11-19 09:53 Powołanie Prezesa Zarządu K2 Internet S.A.
2013-11-14 19:19 QS
2013-11-12 13:30 Zawiadomienie od BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów
2013-11-12 13:12 Zawiadomienie od BZ WBK Asset Management S.A. – zmniejszenie stanu posiadania poniżej 5 % ogólnej liczby głosów.
2013-10-31 16:27 Rezygnacja Prezesa Zarządu

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm