pieniadz.pl

K2 Internet SA
Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2016 rok

17-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-17
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2016 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd K2 Internet S.A. _Spółka_ informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 7 Statutu Spółki oraz pkt. IV ust. 3 ppkt. _7_ Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w dniu dzisiejszym podjęła uchwałę w sprawie wyboru spółki CSWP Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 34, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3767, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, do dokonania przeglądu i badania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej K2 Internet sporządzonych za pierwsze 6 miesięcy 2016 roku i za rok 2016, z którą ma zostać zawarta umowa do wykonywania w/w czynności.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm