pieniadz.pl

K2 Internet SA
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. na dzień 22 listopada 2016 r.

26-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-26
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. na dzień 22 listopada 2016 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd K2 Internet S.A. _dalej "Spółka", "Emitent"_, działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2016 r. o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinium 5, VII piętro _"Walne Zgromadzenie"_, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6.Zamknięcie obrad.Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał z uzasadnieniem znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. 2009, Nr 33, poz.259_Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Specjalista ds. administracji i relacji inwestorskich


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm