pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: K2 Internet SA (K2I)

Pełna nazwa K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. DOMANIEWSKA 44A 02-672 WARSZAWA
Telefon (22) 448 70 00; 343 06 00
Prezes Tomasz Tomczyk
Fax (22) 4487101; 4335369
WWW www.k2.pl
E-mail biuro@k2.pl
ISIN PLK2ITR00010

Komunikaty spółki: K2 Internet SA (K2I)

2015-06-16 14:25 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „K2 Internet” S.A. o wypłacie dywidendy
2015-06-01 17:54 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2015 rok
2015-05-21 17:09 Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A.
2015-05-19 17:57 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet SA na dzień 16 czerwca 2015 r.
2015-05-15 19:34 Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2015
2015-05-07 17:32 Sprzedaż akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A.
2015-04-30 17:24 Sprzedaż akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A.
2015-04-16 17:32 Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie propozycji wypłaty dywidendy
2015-04-01 18:42 Przyjęcie polityki dywidendowej K2 Internet S.A.
2015-04-01 18:25 Propozycja Zarządu „K2 Internet” S.A. dotycząca wypłaty dywidendy w 2015 roku, pokrycia straty netto Spółki za 2014 rok oraz strat z lat ubiegłych
2015-03-23 19:58 Skonsolidowany raport roczny RS 2014
2015-03-23 19:53 Raport roczny R 2014
2015-03-12 17:10 Zawarcie znaczącej umowy z Grupą PZU.
2015-01-22 18:05 Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A.
2015-01-14 17:21 Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcji na akcjach K2 Internet S.A.
2015-01-09 14:55 Wykaz informacji przekazanych do wiadomości publicznej w 2014 roku.
2015-01-09 14:22 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.
2015-01-08 17:04 Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A.
2014-12-29 17:16 Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A.
2014-12-22 20:02 Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A.
2014-12-16 17:03 Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A.
2014-11-25 17:20 Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A.
2014-11-14 21:52 Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2014
2014-10-21 18:39 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania dotychczasowego pakietu ponad 10% o 2% ogólnej liczby głosów w spółce K2 Internet S.A.
2014-10-21 18:27 Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A.
2014-10-21 18:16 Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A.
2014-10-14 17:03 Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A.
2014-10-07 16:20 Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A.
2014-09-29 16:18 Wpisanie zmian Statutu K2 Internet SA do rejestru przedsiębiorców KRS
2014-09-15 22:07 Zawarcie znaczącej umowy oraz zbycie aktywów znacznej wartości przez jednostkę zależną

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm