pieniadz.pl

K2 Internet SA
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.

12-01-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2016
Data sporządzenia: 2016-01-12
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd K2 Internet S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku:

Skonsolidowany raport roczny za 2015 r. – 21 marca 2016 r.
Jednostkowy raport roczny za 2015 r. – 21 marca 2016 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r. – 16 maja 2016 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 r. – 31 sierpnia 2016 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 r. – 14 listopada 2016 r.Jednocześnie Emitent oświadcza, iż na zasadzie określonej w § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259) z późn. zm. (Rozporządzenie) w skonsolidowanych raportach kwartalnych zamieszczać będzie kwartalne informacje finansowe, a w skonsolidowanym raporcie półrocznym - skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu dotyczącego tego sprawozdania.
Zgodnie z § 102 ust.1 w/w Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 r. oraz, zgodnie z § 101 ust.2 Rozporządzenia, raportu kwartalnego za II kwartał 2016 r.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-31

+ więcej
  • EUR euro 4,6755 -0,10%  -0,46gr
  • USD dolar 4,2934 -0,25%  -1,09gr
  • GBP funt 5,3107 -0,13%  -0,70gr
  • CHF frank 4,6856 -0,26%  -1,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm