pieniadz.pl

K2 Internet SA
Zmiany w Radzie Nadzorczej K2 Internet S.A.

21-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-21
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Zmiany w Radzie Nadzorczej K2 Internet S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki K2 Internet S.A. _"Spółka"_ informuje, iż w związku z rezygnacją z dniem 17 maja b.r. Pana Piotra Zbaraskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki _RB nr 7/2016 z dnia 17 maja 2016 r._, w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło uchwałę nr 19 w sprawie powołania Pana Roberta Rządcy w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Robert Rządca
Dr hab., profesor Akademii im. Leona Koźmińskiego. W Akademii pełni funkcję Zastępcy Rektora, Prorektora ds. Badań i Rozwoju Kadry. Jest uznanym specjalistą w dziedzinie zarządzania i strategii, a Jego zainteresowania badawcze obejmują negocjacje oraz strategie w nowej gospodarce _e-economy_. Tytuł doktora uzyskał w 1985 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Odbywał staże m.in. w Harvard University i DePaul University.
Robert Rządca jest autorem wielu artykułów i książek, z których najbardziej znane to "Negocjacje" _razem z Pawłem Wujcem_ oraz "Negocjacje w interesach".
Doradzał wielu firmom w tym m.in.: Nafta Polska S.A., NBP, Gaz System S.A., Miasto st. Warszawa, Metro Group, Polmos Białystok S.A., PKN Orlen, DWORY S.A., Medicover.
Jest wiceprezesem firmy Scott Tiger S.A i członkiem Rady Nadzorczej OMIG S.A. Brał udział w radach nadzorczych takich spółek jak: WISTIL S.A., Fasty, Białystok, Plakanda Poland oraz K2 Internet S.A. w latach 2008-2014.

Pan Robert Rządca nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności K2 Internet S.A. Nie jestem wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Nie został również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Robert Rządca spełnia kryteria niezależności w rozumieniu statutu K2 Internet S.A. - § 12 pkt. 5. oraz zasady II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w Warszawie 2016 zgodnie z Załącznikiem II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady _nadzorczej_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm