pieniadz.pl

K2 Internet SA
Zawarcie znaczącej Umowy z Europejską Agencją Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich (Frontex).

01-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-01
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej Umowy z Europejską Agencją Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich _Frontex_.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd K2 Internet S.A. _Spółka, Emitent_ informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną Umowę ramową na świadczenie usług nr Frontex/OP/131/2016/AH _Umowa_ z dnia 01 września 2016 r., zawartą pomiędzy Spółką Fabrity Sp. z o.o. _Fabrity_ w 100 % zależną od K2 Internet a Europejską Agencją Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich _Frontex_. Zakres współpracy dotyczy świadczenia usług programistycznych rozwoju i utrzymania platformy SharePoint. Frontex jest niezależną agencją, zadaniem której jest w szczególności koordynowanie współpracy operacyjnej między państwami członkowskimi w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej.

Umowa ma charakter ramowy z maksymalnym budżetem w wysokości 2.650.000 EUR, w którym oprócz Fabrity partycypować będzie jeszcze dwóch dostawców, wybranych w ramach tego samego przetargu i została zawarta na okres 2 lat z możliwością jej przedłużenia dwukrotnie, każdorazowo na okres kolejnych 12 miesięcy i zwiększenia budżetu łącznie do 100% wartości podstawowej.

Umowa określa generalne warunki współpracy stron w zakresie świadczenia przez Fabrity usług na rzecz Frontex w ramach danego zamówienia lub zlecenia, w okresie, na który została zawarta i nie gwarantuje Fabrity realizacji usług o określonej wysokości.
Umowa przewiduje następujące główne kary pieniężne:
- w przypadku, gdy usługi serwisowe nie będą świadczone przez Fabrity K2 Sp. z o.o. na wymaganym przez Frontex poziomie, Frontex może nałożyć na Fabrity K2 Sp. z o.o. kary pieniężne w wysokości odpowiadającej części rocznej opłaty serwisowej:
i. 0,5% za każdy dzień zwłoki ponad dozwolony czas na rozwiązanie problemu _max. dziesięć dni_ w przypadku opóźnień w oprogramowaniu systemu produkcyjnego, który zatrzymuje trwające procesy biznesowe;

ii. 0,2% za każdy dzień zwłoki ponad dozwolony czas na rozwiązanie problemu _max. dziesięć dni_ w przypadku wystąpienia opóźnień w oprogramowaniu systemu produkcyjnego, spowodowanych innymi opóźnieniami;

iii. kara za opóźnienie w realizacji zlecenia w wysokości 30% ilorazu wartości zamówienia i przewidzianej w zamówieniu liczby dni na realizację.

Frontex może ustanowić różne poziomy kar we wniosku do konkretnego zamówienia.
Kary opisane w niniejszym paragrafie nie ograniczają Frontex do stosowania środków wskazanych w GTC ITC _GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR INFORMATION TECHNOLOGIES CONTRACTS_

Za kryterium uznania powyższej umowy za znaczącą przyjęto prawdopodobieństwo przekroczenia 10% skonsolidowanych kapitałów własnych Grupy K2 Internet przedstawionych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za rok 2015.

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Ewelina Rosłońska - Asystent ds. administracji i relacji inwestorskich

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm