pieniadz.pl

K2 Internet SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2015

21-03-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2015
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-03-21
K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
K2 INTERNET S.A. media
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
02-672 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Domaniewska 44A. Budynek Platinium 5
_ulica_ _numer_
+48 22 448 70 00 +48 22 448 71 01
_telefon_ _fax_
relacje@k2.pl www.k2.pl
_e-mail_ _www_
951-19-83-801 016378720
_NIP_ _REGON_
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży usług 87 601 79 294 20 933 18 928
II. Zysk/Strata na działalności operacyjnej _EBIT_ 1 990 448 476 107
III. EBITDA 6 176 5 417 1 476 1 293
IV. Zysk/Strata brutto 2 135 6 466 510 1 543
V. Zysk/Strata netto 1 572 4 801 376 1 146
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 290 2 255 1 503 538
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 338 4 042 -320 965
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 259 -3 706 -1 496 -885
IX. Przepływy pieniężne netto razem -1 307 2 591 -312 618
X. Średnioważona liczba akcji 2 485 032 2 485 032 2 485 032 2 485 032
XI. Zysk/Strata na jedną akcję _PLN/EUR_ 0,63 _PLN_ 1,93 _PLN_ 0,15 _EUR_ 0,46 _EUR_
XII. POZYCJE BILANSOWE 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
XIII. Aktywa razem 52 510 53 898 12 322 12 645
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 999 25 474 5 866 5 977
XV. Zobowiązania długoterminowe 4 532 3 588 1 063 842
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 20 467 21 886 4 803 5 135
XVII. 27 511 28 424 6 456 6 669
XVIII. Kapitał podstawowy 2 485 2 485 583 583


Pozycje bilansowe prezentowane są odpowiednio na dzień 31.12.2015 r. i
31.12.2014 r.Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm