pieniadz.pl

K2 Internet SA
Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A.

29-04-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-29
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd K2 Internet S.A. _Spółka_ informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Tomasza Wołynko – Członka Rady Nadzorczej. Treść przekazanych informacji jest następująca:

"Ja niżej podpisany, Tomasz Wołynko, Członek Rady Nadzorczej spółki K2 INTERNET S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając jako osoba zobowiązana, zgodnie z art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi _"Ustawa"_, niniejszym zawiadamiam, że w dniu 28 kwietnia 2016 roku, podmiot blisko ze mną związany, w którym sprawuję funkcje kierownicze i posiadam stały dostęp do informacji poufnych dotyczących tego podmiotu – Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa _"Towarzystwo"_, działając w imieniu zarządzającego przez Towarzystwo funduszu Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty dokonał transakcji na rynku regulowanym GPW _transakcja zwykła sesyjna_ zakupu 6.200 _sześć tysięcy dwieście_ akcji Spółki o wartości 109.167,90 _sto dziewięć złotych sto sześćdziesiąt siedem 90/100_ zł."

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-31

+ więcej
  • EUR euro 4,6755 -0,10%  -0,46gr
  • USD dolar 4,2934 -0,25%  -1,09gr
  • GBP funt 5,3107 -0,13%  -0,70gr
  • CHF frank 4,6856 -0,26%  -1,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm