pieniadz.pl

K2 Internet SA
Raport roczny R 2015

21-03-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2015
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-03-21
K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
K2 INTERNET S.A. media
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
02-672 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Domaniewska 44A. Budynek Platinium 5
_ulica_ _numer_
+48 22 448 70 00 +48 22 448 71 01
_telefon_ _fax_
relacje@k2.pl www.k2.pl
_e-mail_ _www_
951-19-83-801 016378720
_NIP_ _REGON_
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży usług 18 593 15 899 4 443 3 795
II. Zysk/Strata na działalności operacyjnej _EBIT_ -446 201 -107 48
III. EBITDA 2 712 2 401 648 573
IV. Zysk/Strata brutto 1 524 -59 364 -14
V. Zysk/Strata netto 1 563 -46 373 -11
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 307 -320 790 -76
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 023 -335 244 -80
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 026 554 -962 132
IX. Przepływy pieniężne netto razem 304 -101 73 -24
X. Średnioważona liczba akcji 2 485 032 2 485 032 2 485 032 2 485 032
XI. Zysk/Strata na akcję _PLN / EUR_ 0,63 _PLN_ -0,02 _PLN_ 0,15 _EUR_ 0,00 _EUR_
XII. POZYCJE BILANSOWE 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
XIII. Aktywa razem 53 577 55 279 12 572 12 969
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16 561 17 341 3 886 4 068
XV. Zobowiązania długoterminowe 11 520 11 271 2 703 2 644
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 5 041 6 070 1 183 1 424
XVII. 37 016 37 938 8 686 8 901
XVIII. Kapitał podstawowy 2 485 2 485 583 583


Pozycje bilansowe prezentowane są odpowiednio na dzień 31.12.2015 r. i
31.12.2014 r.Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-31

+ więcej
  • EUR euro 4,6755 -0,10%  -0,46gr
  • USD dolar 4,2934 -0,25%  -1,09gr
  • GBP funt 5,3107 -0,13%  -0,70gr
  • CHF frank 4,6856 -0,26%  -1,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm