pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Polcolorit SA (PLT)

Pełna nazwa POLCOLORIT SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL.JELENIOGÓRSKA 7 58-573 PIECHOWICE
Telefon (075) 755-35-86
Prezes Nicola Giombini
Fax (075) 755-35-86
WWW www.polcolorit.pl
E-mail sekretariat@polcolorit.pl
ISIN PLPCLRT00029

Komunikaty spółki: Polcolorit SA (PLT)

2015-11-02 16:34 Wniosek akcjonariuszy o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A. zwołanego na dzień 20 listopada 2015 r.
2015-10-22 15:13 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A. zwołanego na dzień 20 listopada 2015 r.
2015-10-22 15:06 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A. na dzień 20 listopada 2015 roku
2015-09-03 14:46 Zawiadomienie o liczbie akcji nabytych w wezwaniu
2015-08-31 17:06 Raport półroczny P 2015
2015-08-20 13:42 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Polcolorit S.A.
2015-07-24 18:38 Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące ogłoszonego wezwania
2015-07-03 15:46 Zawiadomienie o zamiarze zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Polcolorit S.A.
2015-06-30 10:20 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2015-06-29 15:59 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polcolorit S.A. w dniu 29 czerwca 2015
2015-06-29 15:53 Powołanie członków Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. na kolejną kadencję
2015-06-29 15:44 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit S.A.
2015-06-16 15:56 Ustanowienie hipoteki w związku z zawarciem umów kredytowych
2015-06-02 15:24 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 r.
2015-06-02 15:03 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A. na dzień 29 czerwca 2015 roku
2015-05-19 17:20 Zawarcie z BZ WBK S.A. umów kredytowych
2015-05-15 17:04 Raport kwartalny Q 1/2015
2015-03-23 17:08 Raport roczny R 2014
2015-01-30 11:54 Otrzymanie zawiadomień na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-01-28 15:47 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.
2014-11-14 19:45 Raport kwartalny Q 3/2014
2014-10-16 10:55 Aktualizacja informacji nt. kredytu inwestycyjnego
2014-09-01 17:15 Raport półroczny P 2014
2014-07-01 11:30 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polcolorit S.A. w dniu 27.06.2014
2014-06-27 16:34 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Polcolorit S.A.
2014-06-27 16:19 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit S.A.
2014-06-27 14:50 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2014-06-03 16:00 Podpisanie aneksów do umów kredytowych z Bankiem PEKAO S.A.
2014-05-30 17:19 Zestawienie proponowanych zmian w Statucie Polcolorit S.A.
2014-05-30 17:14 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 r.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm